Кюстендилската македонска доброволческа дружина

навлизали в българска територия сръбска войска и полиция. Капитан Ангелов получава заповед за прекратяване на бойните действия, като командваният от него Кюстендилски отряд да се установи на граничната българо- сръбска бразда от Колуница до връх Патерица на планината Количана Гарина с най-висок връх Патерица, на който се събират границите на България, Турция и Сърбия.

След три дни опълченските дружини пристигат в Кюстендил и оттам по родните си места, с изключение на тези от Крайще. Последват ги и войниците. Последни се изтеглят четниците от Кюстендилската македонска доброволческа дружина въпреки силния студ, липса на квартири и продоволствие.

На 7 декември 1885 г. войводата на Кюстендилската македонска доброволческа дружина Димитър Попгеоргиев със заповед № 16 постановява: „Обявявам на всичките си другари доброволци, че аз от днес се вече оттеглям от командването на доброволческия отряд. При това позувам ся, мили мой другари, да ви благодаря за добрата дружба, безусловна послушност и коравосърдечността ви с най-голяма саможертвеност на бойното поле, заедно с мене да умрете или възтържествувате с победата над неприятеля, на това съм свидетел и се гордея с вашата примерна храброст, която показахте в сраженията ни със сърбите и свършеното им поражение на 15 ноември при с. Долна Любата. Другари мили! Желая ви и в моето между вас отсъствие да не отпадне духом. Бъдете по-добри, послушни и храбри.

7 декември 1885 г., с. Долна Любата

Командир на Доброволческия отряд: (п) Димитър Попгеоргиев”

На 8 декември 1885 г. Димитър Попгеоргиев връчва на Кюстендилския окръжен управител следната записка: „Сега пристигнах тук. Днес оставих доброволческия отряд поручику Манову. От Долна Любата писах Ви, отпосле, подир всичките ми съвети на момчетата, за да останат по местата си, научих ся, че мнозина от конниците били напуснали и казали в града, че същото ще направят и пешите”.

След три дни изпраща записка на брат си Костадин в с. Извор, че личният състав на Първа чета е уволнен и следва уволнение на четниците от другите чети.

На 24 декември 1885 г. Димитър Попгеоргиев е при своето семейство в с. Долна Гращица, Кюстендилско.

Част 15. Документи

Списък на всички части от поредицата

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника