Сръбски провокации край границата

княжеското правителство за предложените от него услуги. Ще ви доставя утре през деня исканите сведения. Засега съм щастлив, че можах да доставя поисканите сведения от княжеското правителство и моля да ми кажете дали присъствието ми в телеграфа е още нужно.

Рангабе: Княжеското правителство повтаря искрените си благодарности и съжалява загдето ви е безпокоило. Нищо повече тази вечер.

След този телеграфен разговор българското правителство изпраща в град Трън Тодор Василев – началник на административно-полицейското отделение при Министерството на вътрешните работи, за да извърши проверка на място. В своя доклад от 27 септември 1885 г. той потвърждава, че на 23 септември 1885 г. в с. Кална е имало събрание, на което са присъствали и неколцина чорбаджии от България, на които е било предложено да организират бунтове сред населението в Трънско и Брезнишко, след което да молят сръбското правителство за военна намеса. Преминали са нелегално от Сърбия в България агенти за подготовка на бунт сред населението.

Въпреки уверението на сръбския министър-председател за липса на сръбско съсредоточаване край границата продължават тревожните телеграми. С телеграма от 5 октомври 1885 г. трънският окръжен управител уведомява министъра на външните работи и изповеданията Илия Цанов, че усилено се строи път от Ниш до Дъсчан кладенец. Наредено е на сръбското население от с. Преслъп и Кална във всяка къща да има по 100 оки брашно и по 20 оки фасул за нужда на войската. На следващия ден с телеграма № 5281 същият окръжен управител уведомява, че в град Пирот има 16 батальона войска и 24 оръдия, които всеки момент ще се отправят към границата. С телеграма № 2791 от 7 октомври царибродският околийски началник уведомява правителството, че усилено се строи и разширява пътя от Пирот до границата, а многобройна сръбска войска е настанена в местността Купец. Същия ден пристига телеграма от Трън, че в Пирот се очаква крал Милан IV. Тези телеграми дават повод на министър Илия Цанов да изпрати бърза телеграма до нашия дипломатически представител в Цариград, с която му нарежда незабавно да уведоми дипломатическите представители на великите сили за военните приготовления на Сърбия.

Сведенията за строителство на пътища и придвижване на военна сила се получават от населението и пощенските служители, обслужващи международния маршрут Цариброд – Пирот, по който се разменя международната поща за Европа. Въпреки международната договореност сръбските власти забраняват движението на колата с международната поща,което е потвърдено с телеграма № 5366 от 12 октомври 1885 г. на трънския окръжен управител до министъра на външните работи и изповеданията, че „нашият пощальон в Пирот е бил последван и под конвой изпратен до границата. В Пирот се забелязало голямо движение. Сръбската войска е дошла на два километра разстояние до границата в направление към Цариброд”. Непосредствено след тази телеграма пак от Трън следва друга: „Днес две роти сръбска войска се е разположила на границата при Дъсчан кладенец”.

Част 6. Привеждане втори пеши Струмски полк в бойна готовност

Списък на всички части от поредицата

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника