Posts tagged Станимака

СРЕБРЕВ, Панайот

СРЕБРЕВ, Панайот

СРЕБРЕВ, Панайот — обществен деец и учител. Бил член на тайния революционен комитет за съединението в Станимака (дн. Асеновград). Предвождал станимашката чета, която взела участие в провъзгласяването на Съединението в Пловдив на 6. IX. 1885. През 1893 бил кмет на Станимака. От 1907 до 1915 бил редактор-издател на в. „Дружба”, местен вестник на Народнолибералната партия.

БАЛТОВ, Константин Ангелов

БАЛТОВ, Константин Ангелов

БАЛТОВ, Константин Ангелов (10.X.1859, с. Стрелча, Панагюрско – 12.IV.1952, София) Просветен и революционен деец. Учил в родното си място, в Панагюрище и Пловдив. Участвувал в подготовката на Априлското въстание в Панагюрище (1876). Учителствал в Станимака, дн. Асеновград (1884-1886, 1891-1895), Габрово (1886-1889), Стара Загора (1889-1891, 1896-1906), с. Брезово, Пловдивско, дн. гр. Брезово (1895-1896), и Пловдив (1906-1924). […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника