Posts tagged Захари Стоянов

ГАТЕВ, Тодор

ГАТЕВ, Тодор

ГАТЕВ, Тодор Активен участник в съединисткото движение, от Пловдив. Развивал дейност като член на БТЦРК. Бил арестуван от властите на 18.V.1885 за разпространение на възванието на Ил. Куртев и за участие в организиране честването на Хр. Ботев. Подпомогнал Захари Стоянов в издаването на в. „Борба” (1885).

УСТАВ НА БЪЛГАРСКИЯ ТАЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕВОЛЮЦИ...

Съединението 1885 Каталог на документи

УСТАВ НА БЪЛГАРСКИЯ ТАЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕВОЛЮЦИОНЕН КОМИТЕТ април 1885 г. Глава I Цел Чл. 1. Българският Т. Ц. Революционен Комитет трябва да приготви и да довърши окончателното освобождение на отечеството ни чрез следующите средства: а) да распространява между нашия народ идеи за истинска свобода за един бунт загдето е нужно чрез пропаганда: а тая пропаганда […]

ТЕЛЕГРАМА ОТ МАЙОР Д. НИКОЛАЕВ – Доку...

Съединението 1885 Каталог на документи

ТЕЛЕГРАМА ОТ МАЙОР Д. НИКОЛАЕВ ДО КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СЪЕДИНЕНИЕТО Пловдив, 6 септември 1885 г. Румелия въстана: всичка румелийска войска се мобилизира и ще се съсредоточи в Ямбол, Бургас и Търново-Сеймен. Войската Ви прогласява за свой княз. Чакаме прогласенията и приказанията на Ваше Височество. Главнокомандующий майор Николаев Външната политика на България. Т. […]

ПРОКЛАМАЦИЯ ОТ ТАЙНИЯ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗУВАНЕ...

Съединението 1885 Каталог на документи

ПРОКЛАМАЦИЯ ОТ ТАЙНИЯ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ВРЕМЕННО ПРАВИТЕЛСТВО Пловдив, 6 септември 1885 г. Препис от следующата прокламация да публикувате на народа. Прокламация: Съобщава се на населението на областта, че от днес 6 септемврий 1885 година, ще управлява временно правителство, състояще от следующите лица: председател — д-р Странски, подпредседател — д-р Чомаков, членове — майор […]

ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКИЯ ТАЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕВОЛ...

Съединението 1885 Каталог на документи

ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКИЯ ТАЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕВОЛЮЦИОНЕН КОМИТЕТ Българският Т. Центр. Революционен Комитет има цел окончателното освобождение на Българский народ чрез революция морална и със оръжие. За [да] бъде испълнена тая цел, дозволява ся сяко средство: пропаганда, печат, оръжие, огън, смърт и пр. Комитета строго ще ся придържа о това, че българский народ треба да живее […]

ТОМА ВАСИЛЬОВ ЦОКОВ – Спомени от Съед...

Тома Васильов Цоков

ТОМА ВАСИЛЬОВ ЦОКОВ (1855, Тетевен – 1937, София) – известен обществено-политически деец и публицист. Получава образование в родния си град и в Априловската гимназия в Габрово. Учителствува в Тетевен, а след Освобождението заема различни административни постове в местни и централни органи на управлението на страната. А именно — околийска началник в гр. Елена, помощник-началник, а […]

ТОДОР ПЕТРОВ ИКОНОМОВ – Спомени от Съ...

Тодор Икономов

ТОДОР ПЕТРОВ ИКОНОМОВ (1838, Жеравна – 1892, Шумен) — обществено-политически и държавен деец, публицист. Следва в Киевската духовна академия (1861—1865). Учителствува в Шумен, Тулча и Цариград. Участвува в църковно- националното движение и в устрояването на Българската екзархия. След Освобождението съдействува на Временното руско управление. Заема висши административни постове в Източна Румелия. По-късно взема участие в […]

ТОДОР ИВ. МУМДЖИЕВ – Спомени от Съеди...

Тодор Мумджиев

ТОДОР ИВ. МУМДЖИЕВ (от Пазарджик) – активен член на комитета за съединение в Пазарджик. Предлаганата тук част е от книгата му — Т. Ив. Мумджиев. ,,Спомени по Съединението”. II Изд., Т. Пазарджик, 1915, с. 7—15.  КОМИТЕТ В ПАЗАРДЖИК В края на м. юни капитан Паница основа в града таен комитет за прогласяване съединението. Събранието стана […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника