ТОДОР ПЕТРОВ ИКОНОМОВ – Спомени от Съединението

ай-сетне мисли заради нас? Ако за нейните големи интереси е полезно да поддържа статуквото, как и с какво право ние ще я обвиняваме в това? И когато ни е освобождавала, и по-сетне тя не ни е давала да разберем, че за нас тя ще забрави сама себе си. Напротив, и в освобождението, и по-сетне тя не пропусти нито един случай Да ни покаже, че ще ни покровителствува, догдето я слушаме, догдето й се покоряваме, догдето съгласяваме нашите държавни интереси с нейните. Тъй си е разбирала тя длъжностите към България, тъй ги е упражнявала, тъй сме ги разбирали и ние. Когато някое от нашите бивши, многочислени правителства е забравяло това нещо колкогоде, Русия е прегръщала другата страна и е извиквала на власт друго по- послушно, по-покорно правителство. Дори и това правителство, което сега си показва зъбите на Русия, дори и то е получило властта не иначе освен подир тържествени и повторителии уверения във вярност и покорност на Русия. Но ако с досегашното си поведение ние всички сме считали за своя длъжност да слушаме Русия и да я имаме за върховен решител на съдбите на България, какво ни кара днес да мислим иначе? Не нашите капризи и нашето неразумие ли?

Твърде малко се оправдават нашите хули против Русия и за повикванието на руските офицери из България. Като инструктори тези офицери бяха у нас не само привременни, но и съвършено свободни. Сами те можеха да дохождат и отиват, когато поискат, и руското правителство можеше да ги менява по угодата си. Нашето право в това дело беше само да ги просим. По право те не само не се считаха за постоянни служители на държавата, но не им се предвиждаха и никакви бъдещи права за службата им в България. Те оставаха в пълно разгюреждание на руското правителство, което се грижеше за Тяхното настояще и бъдеще. Туй правителство беше и е не: само техен господар, но и тяхното обезпечение. Като е тъй- не е ли имало право да ги повика, когато е съгледало, че Heговите интсреси не се схождат с българските? Да казваме противното, то е да продължаваме по обикновения нам път и да обвиняваме във всичко другите, без да обръщаме внимание на правото.

Така, по правото, което управлява днес отношенията нп’ народите и особено отношенията на Русия към нас, Русия не е направила със своето поведение през последните дни нищо таквози, което да оправдава хулите, които сипем върху нея oт вси страни и за всичко. Тя не е направила в този случай [нищо друго], освен да упражни правата и длъжностите си, нещо което и ние признаваме косвено, защото (инак) не щяхме да пращаме депутацията до императора и да просим благоволението му и в този случай, случая за съединението с Румелия.” Това ние трябваше и да знайме, и да помниме много добре не само за да не оставаме излъгани в намеренията и предприятията си, но и да не се показваме неблагодарни и несправедливи. За него ние трябваше да мислим още преди десет години, още тогава, когато възложихме грижите за нашето освобождение на Русия. Подир жъртвите, които направи Русия за нас и подир всеобщо признатия факт, че всичко, що имаме днес, имаме го от Русия и по милост на Русия, Днешното ни поведение спрямо Русия е и смешно, и нелепо. Ако се усещаме в сила и състояние да се пазим сами и сами да осъществяваме историческата своя задача, тая наша зрялост ние трябваше да покажем не с викове от хули и самонадеяност, не с нови просби за помощ и покровителство, а с дела от дълбоко благоразумие и самоотвържение. Ние трябва да почеваме само онова, което е по нашите сили, и не само да го достигаме с наши собствени средства, но и да се запазваме от всякакви външни съдействия, които всякога извикват чуждо вмешателство. Искаме чужда помощ не само във въпросите като тия на съединението, но във вътрешните си недоразумения, |искаме] и да си меняваме правителствата с таквази помощ, а пък, от друга страна, да се считаме самостоятелни и Да почеваме дела на своя глава — това е да не познаваме положението си, да се лутаме в разни криви и лъжливи пътища и да кривим другите в собствените си глупости и погрешки.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника