АТАКА НА БАБИНА ГЛАВА

Проведена на 11. XI. 1885. При настъплението си към Цариброд и атаката на Остри връх българските подразделения попаднали под фланговия огън на 15. сръбски полк, заел в. Бабина глава, западно от града. Тази височина давала добри условия за отбрана, тъй като оттам се обстрелвало цялото предпозиционно пространство и преди всичко пътят Драгоман — Цариброд. За да се осигури настъплението трябвало да се сломи тази противникова съпротива. Първоначално към върха била насочена 4. дружина от 4. пех. плевенски полк, а по-късно и обходната колона на кап. Р. Димитриев (2. и 3. дружина от 8. пех. приморски полк). Пета казанлъшка дружина била оставена в резерв.

Настъпващите български колони нямали точни сведения за силата и състава на сръбските подразделения, които отбранявали върха. Поради това при не съвсем сигурни флангове плевенци и приморци се насочили към върха, като умело избирали изгодни места в силно пресечената местност. Въпреки неспирния пушечен и артилерийски огън на противника настъплението било стремително. На предударно разстояние те оправили бойния си ред и при подкрепата на 4. батарея от 2. артилерийски полк се вдигнали в атака. Тъй като противникът откъм Гоин дол и с. Планиница не ги атакувал, кап. Р. Димитриев се решил на смело действие. Той насочил срещу в. Бабина глава 9. харманлийска дружина. Това окуражило атакуващите. Застрашеният от обкръжаване 15. сръбски полк започнал да се оттегля към Нешков връх. Връх Бабина глава бил овладян. Преследващите български роти скоро били спрени от намиращия се на Нешков връх 12. сръбски полк и се върнали на Бабина глава. С мерки за охрана те пренощували на този връх, за да продължат на 12. XI настъплението си към Цариброд.

Снимка на паметника на връх Бабина глава над Цариброд.

Снимка на паметника на връх Бабина глава над Цариброд.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника