АТАКА НА МЕКА ЦРЪВ

Атака на Мека Цръв

Атака на Мека Цръв

Проведена без предварителен замисъл, а по преценка, че тази височина пред Сливнишката позиция давала редица предимства на войските, които я владеят. На 5. XI. 1885, когато противниковото настъпление срещу Сливнишката отбранителна позиция започнало, ротмистър А. Бендерев организирал настъпление пред предния край срещу конната сръбска бригада в района на с. Мало Малово. Когато ротите на кап. А. Букурещлиев излезли в седловината между в. Леща и вис. Мека цръв, те били обстреляни с плътен пушечен огън. Това накарало кап. Хр. Попов да създаде първоначално заслон срещу Мека цръв със силите на 14. и 16. пехотна рота. По-късно, когато в това направление били изпратени и ротите на 3. дружина от 3. пех. видински полк, те го вдигнали заедно със струмци под звуците на духовия оркестър и с мощен вик “ура” атакували височината и я овладели. Вечерта положението на фронта не било много изяснено и вис. Мека цръв била изоставена от пашите подразделения, които се върнали на Сливнишката позиция. На следващия ден — 6. XI, настъпващите към хребетите Чепан и Три уши български подразделения попаднали под огъня на противниковите батальони от 15. сръбски полк, които били заели височината. Това наложило 3. пех. видински полк (с командир кап. М. Маринов) отново да я овладее. В състава на групата, на която била възложена тази задача, влизали 2. видинска дружина, 1. пловдивска дружина, 1. планинска дружина и батареята на кап. Силяновски. Въпреки стръмните планински сипеи настъплението било стремително. Артилерийската батарея на кап. Силяновски успешно поддържала- настъпващите роти. Когато достигнали на 300 — 400 крачки от върха, те се вдигнали на щикова атака. Сръбските подразделения не дочакали удара и се оттеглили към хр. Три уши. С това десният фланг на Сливнишката позиция бил осигурен. Овладяването на вис. Мека цръв и задържането й на 6 и 7. XI, когато се водели най-тежките и кръвопролитни боеве за Сливнишката позиция, имали важно значение за успешните боеве на десния фланг, тъй като ротмистър Бендерев, като смятал, че се готви контраатака срещу нашите подразделения на вис. Мека цръв, ги усилил до 27 роти, 8 оръдия и 1/2 ескадрон. Това дало възможност не само да се задържи височината, като се спре настъплението по това направление на сръбската Дунавска дивизия с командир полк. Хорстиг, но да се съдействува и за овладяването на хр. Чепан и вис. Три уши.

Овладяването на вис. Мека цръв, както и общото настъпление пред предния край на десния фланг, организирано от ротмистър А. Бендерев. и реализирано от кап. Кр. Бахчеванов, кап. Маринов и др, били дело на воинското умение на тези млади български командири, които твърде много допринесли за успеха на Сливнишкото отбранително сражение.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника