БАЛЧИШКА ДОБРОВОЛЧЕСКА ЧЕТА

Създадена от 94 доброволци, на 21 септември 1885 г. четата пристигнала в Шумен. Тук тя се включила в сформираната Шуменска доброволческа дру­жина като нейна IV чета. Водел я Иван Георгиев от Балчик, земеделски сто­панин, със заместник (подчетник) Сичо Русев Овчаров, чиновник. След 2—3 седмици престой и военно обучение в Шумен, вече като част от Шуменската дружина, на 9 октомври четата отишла в Русе. Тук я натоварили на кораб и превозили във Видин. На 12 октомври четниците тръгнали за Кула, където били присъединени към войсковия отряд на поручик Данаил Николаев. Но на 23 октоври 1885 г. в изпълнение на нова заповед на военното командване че­тата била изпратена в с. Бойница, Кулско. Отново на 2 ноември, след като Сърбия обявила война на България, тя била прехвърлена в с. Делейна, Видин­ско, недалеч от р. Тимок. Останала в този район до края на войната и взела участие в упоритите боеве за отбраната на Видинската крепост.

 

Лит.: Венедиков, Й. История на доброволците от Сръбско-българската война 1885 г. 2. изд. С„ 1985, с. 59; Славянин (Русе), 7, № 28, 8 окт. 1885.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника