БЕНЕВ, Георги

БЕНЕВ, Георги (1843, Стара Загора – 25.IX.1909, Пловдив)

Георги Бенев

Георги Бенев

Политически и обществен деец, публицист, действителен член на БКД (дн. БАН, 1884). Следвал славянска филология в Прага (1870-1871) и исторически науки във Виена (1872-1873). Учителствал в Стара Загора и Търново. Развивал активна културно-просветна дейност в Стара Загора (бил председател на местното читалище (1873-1875). Заради участието му в Старозагорското въстание (1875) бил затворен и лишен от правото да бъде учител. През Руско-турската война (1877-1878) бил преводач в щаба на руските войски. След Освобождението заемал отговорни длъжности в Източна Румелия: член на Върховния съд, главен контрольор и директор на финансите, член на Постоянния комитет за 1880-1881, 1883-1884. Бил народен представител (1879-1884) в Областното събрание на Източна Румелия. Привърженик бил на Либералната партия (казьонна). Борил се активно за Съединението на Княжество България и Източна Румелия и станал член на Временното правителство след провъзгласяването му. Участвал в Сръбско-българската война (1885). Г. Бенев бил даровит публицист и журналист. През 1870-1878 сътрудничил на възрожденския периодичен печат. След Освобождението за кратко време бил съредактор на в. „Марица”. Основал и редактирал в. „Южна България”, в който имал най-много публикации. Бил един от първите популяризатори на чешката литература в България. Превел от чешки език книгата на К. Иречек „Българското княжество” (1878), много стихотворения и др.1Димитров И., Съединението 1885 – енциклопедичен справочник, София, 1985, Държавно издателство „д-р Петър Берон“

Източници:   [ + ]

1. Димитров И., Съединението 1885 – енциклопедичен справочник, София, 1985, Държавно издателство „д-р Петър Берон“

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника