БЕРКОВСКА ЧЕТА

За Берковската чета и дейността й се знае малко. Но съществуването й се удостоверява от налични документи от есента на 1885 г. в Централния военен архив.

XIX век С телеграма от 18 октомври 1885 г. доброволците от четата молели Министерството на войната да смени четника им (предводителя им) Клисурски, фелдфебел, с Алекси Решеников от Русия.

 

Лит.: ЦВА, ф. 22, оп. 3, а.е. 67, л. 109.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника