БЕРКОВСКИ, Петър Иванов

БЕРКОВСКИ, Петър Иванов (1852, Лом – 15.III.1892, Лом)

Петър Берковски

Петър Берковски

Национал-революционер, просветител и общественик. Учил първоначално в Лом, а по-късно в Белградската духовна семинария и в Пражката реална гимназия (1865-1872). През 1872 бил назначен за главен учител в Хасково и избран за председател на частния революционен комитет. Бил сподвижник на В. Левски и Л. Каравелов. През 1873 във връзка с несполучливия опит на А. Цв. Узунов за покушение над чорбаджията хаджи Ставри и последвалото разкриване на Хасковското съзаклятие, П. Берковски бил осъден и заточен в Диарбекир (Мала Азия). Оттам успял да избяга през юни 1876 и да се прехвърли в Одеса. Участвал като доброволец в Сръбско-турската война (1876) и като опълченец в Руско-турската война (1877-1878). Сражавал се при Стара Загора и Шипка. След Освобождението бил произведен подпоручик в Източнорумелийската милиция. Поради заболяване от туберкулоза подал оставка и преминал на работа в държавната администрация: кмет на Хасково и окръжен управител в Оряхово, Ловеч и Лом. През ноември 1882 бил назначен за политически агент на Княжество България в Източна Румелия с цел да работи за бъдещото съединение под егидата на княз Ал. I Батенберг. За мисията на Берковски били уведомени руският генерален консул Е. Р. Кребел и военният представител полк. Ек. С финансовата помощ на българското правителство Берковски организирал издаването на в. „Съединение” в Пловдив. Мисията му била прекратена през февруари, 1883. Оставил мемоари „Из възпоминанията ми. Записки” (1894).1Димитров И., Съединението 1885 – енциклопедичен справочник, София, 1985, Държавно издателство „д-р Петър Берон“

Паметник на Петър Берковски

Паметник на Петър Берковски

Източници:   [ + ]

1. Димитров И., Съединението 1885 – енциклопедичен справочник, София, 1985, Държавно издателство „д-р Петър Берон“

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника