БЛАГОЕВ, Димитър

БЛАГОЕВ, Димитър (14.VI.1856, с. Загоричане, Костурско – 7.V.1924, София)

Димитър Благоев

Димитър Благоев

Oсновоположник на българското социалистическо движение и ръководител на революционната марксическа партия на българската работническа класа, най-големият пролетарски революционер и теоретик на Балканите в края на XIX и през първата четвьрт на XX век. Изгонен от царска Русия, където бил студент, заради участие в революционното движение, Благоев се завърнал в България. Започнал пропаганда на социализма чрез журнал „Съвременний показател” (1885). В него взел отношение и към въпроса за националното обединение. В редица статии Д. Благоев изразявал своето съчувствие към освободителните борби на българите в Македония, теоретически разработил и обосновал партийната политика по балканските въпроси, развил идеята за демократическа федерация на балканските народи с оглед да се избегне опасността от икономическо заробване от страна на големите империалистически държави. В труд „Принос към историята на социализма в България” (1906) Благоев отбелязал значението на Съединението в историята на българския народ. „Съединението на Южна със Северна България – писал той – се явява като начало на един нов период в развитието на българския народ. То създаде една по-голяма национална единица от тях, обедини средствата им в общи стопански цели, създаде повече условия за развитието на производителните сили”. Във връзка с героизма на българите в Сръбско-българската война (1885), в която сам наел участие като доброволец, Благоев отбелязал: „Всичко способно да носи оръжие тичаше да застане под шамето на борбата за Съединението и ю целостта на Отечеството.”1Димитров И., Съединението 1885 – енциклопедичен справочник, София, 1985, Държавно издателство „д-р Петър Берон“

Източници:   [ + ]

1. Димитров И., Съединението 1885 – енциклопедичен справочник, София, 1985, Държавно издателство „д-р Петър Берон“

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника