БРЕЗНИШКА ЧЕТА

Образувана към 15 септември 1885 г. с численост 34 доброволци. Пред­вождали я двама черногорци — Петрич и Бакич. На 17 септември в София Брезнишката чета се присъединила към Трънската чета на Никола Божилов и заедно с нея се включили във II софийска опълченска дружина и после воюва­ли срещу сръбските войски.

 

Лит.: Венедиков, Й. Цит. съч., 55—56.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника