Posts in category БТЦРК

ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКИЯ ТАЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕВОЛ...

Съединението 1885 Каталог на документи

ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКИЯ ТАЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕВОЛЮЦИОНЕН КОМИТЕТ Българският Т. Центр. Революционен Комитет има цел окончателното освобождение на Българский народ чрез революция морална и със оръжие. За [да] бъде испълнена тая цел, дозволява ся сяко средство: пропаганда, печат, оръжие, огън, смърт и пр. Комитета строго ще ся придържа о това, че българский народ треба да живее […]

Образуване на БТЦРК. Подготовка на Съединен...

БТЦРК

Сведенията за засилването на терора над християнското население в Европейска Турция в края на 1884 г. предизвикват в Княжеството силно обществено движение в защита на Македония и Одринска Тракия. Начело на това движение застават Димитър Петков, Димитър Ризов, кап. Коста Паница и др. В него се включва и източнорумелийската общественост. В редица градове отново се […]

Създаване и дейност на БТЦРК за Съединениет...

БТЦРК

Всички изследователи на Съединението 1885 г. особено напоследък  са единодушни: главната заслуга за подготовката на народните маси, за привличането и участието на армията и успешното осъществяване на акта от 6 септември 1885 г. принадлежи на Българския таен революционен централен комитет начело със Захари Стоянов . По въпроса обаче кога е създаден БТЦРК, каква е връзката […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника