Posts in category Чети през XIX век

ЧЕТА НА ИВАНЧО РОБИ

ЧЕТА НА ИВАНЧО РОБИ

Войводата на четата — Иванчо Роби (Иван Робов, Иван Андреев Робев), роден в Охрид през 1850 г., имал голям опит в предвождането на чети. Той участвал в сръбско-турската война от 1876 г., в Освободителната война и др. След Освобождението живял в Кюстендил. Четата му по време на сръбско-българската война от 1885 г. била включена в […]

ЧЕТА НА ИВАНЧО ПОРОЙЛИЯТА

ЧЕТА НА ИВАНЧО ПОРОЙЛИЯТА

Създадена предимно от българи—бежанци от Македония. Мнозина от тях участвали преди това и в други чети на Иванчо Поройлияга, навлизали в Македония за борба с турската власт. На 10 ноември 1885 г. четата била в с. Изатовци, Трънско. След това я включили във войсковия „партизански” отряд на кап. Коста Паница. Участвала в заемането на с. […]

ЧЕТА НА ИВАН ОРЧО

ЧЕТА НА ИВАН ОРЧО

Сведенията за нея са откъслечни, но тя наистина е съществувала. Предвождал я участникът в Априлското въстание от 1876 г. и предводител на чети Иван Маринов Орчо от Панагюрище.   Лит.: Сливница, № 334—335, 6 февр. 1948.

ЧЕТА НА ГЕОРГИ КРЕМЕНЛИЯТА

ЧЕТА НА ГЕОРГИ КРЕМЕНЛИЯТА

И тази чета е била в Чипровския партизански отряд на капитан Коста Паница. Но и за нея няма повече сведения. Лит.: Г е н о в, Ц. Цит. съч., 67—80.

ЧЕТА НА ГЕОРГИ БАБАДЖАНА

ЧЕТА НА ГЕОРГИ БАБАДЖАНА

За нея е известно само това, че е била в сътава на Чипровския партизан­ски отряд на капитан Коста Паница, но липсват данни за състава и бойната й дейност през войната.   Лит.: Г е н о в, Ц. Цит. съч., 67—80.

ХАСКОВСКИ ПАРТИЗАНСКИ ОТРЯД

ХАСКОВСКИ ПАРТИЗАНСКИ ОТРЯД

Създаден в Хасково през втората половина на септември 1885 г. със зада­ча да противодейства на евентуално турско нападение над България след Съ­единението. На отряда се възложила позиция на широк участък — от Свилен­град до Хасково. В него влизали 3164 доброволци, опълченци и резервисти от 10 чети и отряди: Инджекьойска (Тънковска) чета. Съставена от доброволци от […]

УЧЕНИЧЕСКИ ЛЕГИОН

УЧЕНИЧЕСКИ ЛЕГИОН

Образуван в Пловдив, като включил няколко ученически чети — Търнов­ската, Габровската, учениците от Петропавловската духовна семинария при Лясковец, от Варненската гимназия, студенти в европейските градове и др. Габровските и лясковските ученици останали като II чета в легиона. На 4 ноември 1885 г. Ученическият легион спешно напуснал Пловдив и тръгнал за София във връзка с обявяването […]

ТЪРНОВСКИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЧЕТИ „РАКОВСКИ̶...

ТЪРНОВСКИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЧЕТИ „РАКОВСКИ” И КОННА ЧЕТА „ЛЕВСКИ”

Въпреки че в много спомени и в исторически публикации, свързани с тър­новските доброволци по време на сръбско-българската война от 1885 г. се говори само за една чета „Раковски—Левски” от Търново, водена от сподвиж- ника на Левски Христо Ив. Книговезеца, историческата истина е друга. На­лице е една доброволческа формация, съставена от 3 чети все от Търново, […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника