Posts in category Чети през XIX век

ТЪРНОВСКА ЧЕТА „ХРИСТО БОТЕВ”

ТЪРНОВСКА ЧЕТА „ХРИСТО БОТЕВ”

Съставена първоначално от 130 доброволци, после тази чета нараснала на 200 души, между които 30 опълченци от Българското опълчение в Освобо­дителната война. Водил я Йордан Йорданов Инджето, участник в четата на Христо Ботев от 1876 г. На 31 октомври 1885 г. четата била готова и на 3 но­ември, в деня на изненадващото нападение на Сърбия […]

ТЪРНОВСКА ЧЕТА „ХАДЖИ ДИМИТЪР-СТЕФАН КАРАДЖ...

ТЪРНОВСКА ЧЕТА „ХАДЖИ ДИМИТЪР-СТЕФАН КАРАДЖА”

Сформирана в началото на ноември 1885 г., след като Сърбия обявила ненадейно война на България. Четата включвала 150 доброволци, между кои­то и Харалан П. Пашов от Севлиево, но не успяла да замине за фронта поради, очерталата се победа на българските войски във войната.   Лит.: Филипова, М. Доброволческото движение в България през 1885 г. — […]

ТЪРНОВСКА ДОБРОВОЛНА УЧЕНИЧЕСКА ЧЕГА

ТЪРНОВСКА ДОБРОВОЛНА УЧЕНИЧЕСКА ЧЕГА

Създадена в Търново между 10—15 септември 1885 г. почти изключител­но от ученици от местната гимназия. На 15 септември четата със 115 добро­волци поела за Тракия и турската граница поради очакваното турско нахлува­не в България след Съединението. През Дряново—Габрово—с. Шипка—Кало­фер след неколкодневно пътуване Търновската ученическа чета пристигнала в Пловдив. Тук била включена в едно ново формирование […]

ТЪРНОВСКА ГРАЖДАНСКА ЧЕТА

ТЪРНОВСКА ГРАЖДАНСКА ЧЕТА

Между няколкото търновски доброволчески чети през 1885 г. тя била първата по време на организиране. Предвождал я Д. Власев. На 15 септември 1885 г. „Търновска гражданска чета”, както я нарекли организаторите й, по­теглила от В. Търново за Пловдив с цел да достигне до турската граница и да се постави на разположение на Отбраната на страната […]

ТРОЯНСКА ЧЕТА

ТРОЯНСКА ЧЕТА

Била малобройна — наброявала към 18—20 доброволци. В нея се включили предимно млади работници, занаятчии и селяни от селата в Троянския край. Организирана към края на септември 1885 г. Преминала през Ловеч и се вляла в I плевенска чета, създадена от доброволчески групи от Търново, Севлиево и Плевен. В състава на I плевенска чета троянци […]

ТРЕТА ТРЪНСКА КОННА ДОБРОВОЛЧЕСКА ЧЕТА

ТРЕТА ТРЪНСКА КОННА ДОБРОВОЛЧЕСКА ЧЕТА

Малобройна по своя състав (включвала само 15—20 доброволци), Трънс- ката конна чета взела живо участие в боевете със сръбските войски около Трън по време на сръбско-българската война от 1885 г. Пред с. Бусинци, Трънско, по-напред от българската бойна линия, четата гонила сръбските раз- езди до р. Ерма при с. Бераинци. Предводител на четата бил Иванчо […]

ТРЕТА СОФИЙСКА ОПЪЛЧЕНСКА ДРУЖИНА

ТРЕТА СОФИЙСКА ОПЪЛЧЕНСКА ДРУЖИНА

Събрана към 20 септември 1885 г. в София, със състав 450 доброволци. Дружината се формирала на основата на четата на Иван Н. Бобевски от Тетевен, народен представител, участник в сръбско-турската война от 1876 г. и в Българското опълчение през Освободителната война. За предводител на дружината също бил избран Ив Н. Бобевски. На 6 октомври 1885 […]

ТРЕТА МАЛКА СВИЩОВСКА ЧЕТА

ТРЕТА МАЛКА СВИЩОВСКА ЧЕТА

Малобройна по състав, третата Свищовска чета заминала на 20 септември 1885 г. с кораб през Русе за Шумен. След като пристигнала в Шумен, тя вероятно допълнила друга чета в Шуменската доброволческа дружина, защото нейните участници не са вписани в Свищовската чета към дружината. Вероятно поради малобройността им доброволците от тази малка чета са се присъединили […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника