Posts in category Спомени и разкази

ТОМА ВАСИЛЬОВ ЦОКОВ – Спомени от Съед...

Тома Васильов Цоков

ТОМА ВАСИЛЬОВ ЦОКОВ (1855, Тетевен – 1937, София) – известен обществено-политически деец и публицист. Получава образование в родния си град и в Априловската гимназия в Габрово. Учителствува в Тетевен, а след Освобождението заема различни административни постове в местни и централни органи на управлението на страната. А именно — околийска началник в гр. Елена, помощник-началник, а […]

ТОДОР ПЕТРОВ ИКОНОМОВ – Спомени от Съ...

Тодор Икономов

ТОДОР ПЕТРОВ ИКОНОМОВ (1838, Жеравна – 1892, Шумен) — обществено-политически и държавен деец, публицист. Следва в Киевската духовна академия (1861—1865). Учителствува в Шумен, Тулча и Цариград. Участвува в църковно- националното движение и в устрояването на Българската екзархия. След Освобождението съдействува на Временното руско управление. Заема висши административни постове в Източна Румелия. По-късно взема участие в […]

ТОДОР ИВ. МУМДЖИЕВ – Спомени от Съеди...

Тодор Мумджиев

ТОДОР ИВ. МУМДЖИЕВ (от Пазарджик) – активен член на комитета за съединение в Пазарджик. Предлаганата тук част е от книгата му — Т. Ив. Мумджиев. ,,Спомени по Съединението”. II Изд., Т. Пазарджик, 1915, с. 7—15.  КОМИТЕТ В ПАЗАРДЖИК В края на м. юни капитан Паница основа в града таен комитет за прогласяване съединението. Събранието стана […]

СТЕФАН х. ИЛИЕВ ПАНАРЕТОВ (ПАРАШКЕВОВ) R...

Стефан Панаретов

СТЕФАН Х. ИЛИЕВ ПАНАРЕТОВ (ПАРАШКЕВОВ) (1853,. Сливен — 1931, САЩ) — общественик и дипломат. Образование получава в Роберт колеж — Цариград, където работи като преподавател по български език до 1914 г. Панаретов е първият български пълномощен министър във Вашингтон (1914—1925), член на българската делегация при подписване на Ньойския мирен договор (1919) и делегат на събранието […]

СТЕФАН САВОВ БОБЧЕВ – Спомени от Съед...

Българският юрист и публицист проф. Стефан Бобчев (1853-1940) Фрагмент от обща снимка в Рилски манастир. Фото Карастоянов, 1896

СТЕФАН САВОВ БОБЧЕВ (1853, Елена – 1940, София) – виден държавен и обществен деец, учен и публицист. Завършва средно образование в Цариград и право в Москва. Заема различни административни постове в Източна Румелия, а по-късно е министър на народното просвещение (1911—1912), пълномощен министър в Санкт Петербург (1912—1913), народен представител. Членува в Народната партия и е […]

РИХАРД ФОН МАХ – Спомени от Съединени...

Рифард фон МАХ корица книга

РИХАРД ФОН МАХ — немски офицер и журналист. Служи в руската армия и през 1879 г. е назначен за пръв адютант на генерал-губернатора на Източна Румелия. По-късно е офицер в източнорумелийската милиция и в княжеската армия. Участвува в Сръбско-българската война (1885), а след приключването и напуска армията и се отдава на журналистическа дейност. Р. фон […]

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕШЕВ – Спомени от Съеди...

Петър Иванов Пешев

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕШЕВ (1858, Севлиево – 1931, София) – известен обществен и политически деец, публицист. Брат на революционера Стефан Пешев, обесен след Априлското въстание. Образование получава в Николаевския пансион и в Юридическия факултет в Московския университет. След завръщането си в България през 1884 г. участвува в обществено-политическия живот като привърженик на Либералната партия, а по-късно […]

ПЕТЪР ДИМИТРОВ – Спомени от Съединени...

Петър Димитров

ПЕТЪР ДИМИТРОВ (1848, с. Жеравна, Котленско- 1919, неизв.) — виден общественик и дипломат. Учи в Сливен и Цариград, където в 1872 г. завършва Роберт колеж и остава за преподавател в него. Заедно с това редактира политическата част на в. „Зорница”, издаван в Цариград. След потушаване на Априлското въстание през 1876 г. развива активна дейност в […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника