Posts in category Спомени и разкази

ПЕТКО Т. ФРАНГОВ – Спомени от Съедине...

Петко Тодоров Франгов

ПЕТКО Т. ФРАНГОВ (1855, с. Бяла черква, Търновско – 1931, с. Бяла черква) — участник в националноосвободителното движение, учител. Учителствува в родното си място. Взема участие в Априлското въстание (1876), като се присъединява към въстаническата чета на войводата поп Харитон и се сражава при Дряновския манастир. След разгрома на четата успява да се спаси и […]

НИКОЛА НАНЧЕВ – Спомени от Съединение...

НИКОЛА НАНЧЕВ – Спомени от Съединението

НИКОЛА НАНЧЕВ (от Чирпан) — един от главните дейци на комитета за съединение в гр. Чирпан. Спомените си за провъзгласяване на Съединението в гр. Чирпан пише през 1925 г. по случай 40-годишния юбилей на това събитие. Те са публикувани от Иван Андонов в книгата му — Ив. Андонов. „Съединението”. П„ 1929, с. 105-108. Благодарение агитациите […]

НИКОЛА ИВАНОВ ИВАНОВ – Спомени от Съе...

Никола Иванов Иванов

НИКОЛА ИВАНОВ ИВАНОВ (1861, Калофер – 1940, София) — военен деец, генерал от пехотата. Завършва военно училище в София и генерал-щабна академия в Петербург. Служи в източнорумелийската милиция и участвува в Сръбско-българската война (1885). Заема висши военни постове — началник-щаб на българската войска (1894—1896), министър на войната (1896—1899). Като военен министър съдействува за разрешаване на […]

НИКОЛА ИВАНОВ ГЕНАДИЕВ – Спомени от С...

Никола Генадиев

НИКОЛА ИВАНОВ ГЕНАДИЕВ (1866, Битоля – 1923, София) —– виден обществен и политически деец, публицист. Завършва гимназия в Пловдив и право в Брюксел (Белгия). Активен деец на Народнолибералната (стамболовистка) партия, а от 1907 г. неин шеф. Заема различни държавни постове — министър на правосъдието и министър на търговията и земеделието във втория стамболовистки режим (1903—1908), […]

МИХАИЛ ИВАНОВ МАДЖАРОВ – Спомени от С...

Михаил Маджаров

МИХАИЛ ИВАНОВ МАДЖАРОВ (1854, Копривщица – 1944, София) — виден обществен и държавен деец, публицист. Завършва Роберт колеж в Цариград през 1876 г. След Освобождението на България активно участвува в политическия живот. Заема различни административни постове в Източна Румелия и е привърженик на Народната (съединистка) партия. По-късно многократно е министър — министър на обществените сгради, […]

МАНОЛ ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ – Спомени от С...

Манол Лазаров

МАНОЛ ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ (1855) 1857, Браила – 1912, с. Ичера, Котленско) — участник в Руско-турската война (1877— 1878), в IV дружина на Българското опълчение. След Освобождението живее в Сливен и е подпредседател на Сливенското опълченско дружество „Шипка”. Манол Георгиев е активен деец по Съединението. Спомените си за това събитие пише по покана на Иван Андонов, […]

ИЛИЯ ТОМАКЕВ ЦАНОВ – Спомени от Съеди...

Илия Цанов

ИЛИЯ ТОМАКЕВ ЦАНОВ (1835, Видин – 1901, София) – известен политически и държавен деец. Образование получава в гр. Свищов. До Освобождението е председател на Търговския съд в София и защитник на въстаниците, съдени от извънредния съд в Русе. В периода на Временното руско управление е помощник градоначалник на София, а след това председател на Видинския […]

ИВАН СТЕФАНОВ ГЕШОВ – Спомени от Съед...

Иван Стефанов Гешов

ИВАН СТЕФАНОВ ГЕШОВ (1854, Пловдив – 1932, София) – виден обществен и държавен деец, дипломат. Завършва Роберт колеж и до Освобождението се занимава с търговия. След потушаване на Априлското въстание съдействува за запознаване на чуждата общественост с жестокостите, извършени над българското население. По-късно е арестуван от турската власт заедно с братовчед си Ив. Ев. Гешов. […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника