Posts in category Статии

Държавен преврат на 27 април 1881 г.

Режим на пълномощията

Режим на пълномощията Нормалното политическо развитие на страната е грубо прекъснато от настъпилите през пролетта на 1881 г. събития. Възползвайки се от надигането на реакцията в Русия след убийството на Александър II, с активното съдействие на генерал Ернрот, с подкрепата на консерваторите и благословията на Австро-Унгария, Германия, Франция и Италия, въпреки несъгласието на Англия, на […]

Управление на регентството Избор на нов бъл...

Фердинанд I

Абдикацията на княз Александър I не разрешава дълбоката държавно-политическа криза в страната. Властта остава в ръцете на организаторите и извършителите на контрапреврата. Това е посрещнато от Русия резервирано и с недоверие към външнополитическите намерения на регентството и правителството. Основната задача пред регентския съвет е да изведе страната от кризата. Между членовете му обаче няма единомислие […]

Социално разслоение и партии. Борбата между...

Първият Директорат на Източна Румелия, Пловдив, 1879. Александър Богороди

Едновременно със зародилите се процеси на разораване на селското стопанство и занаятчийското производство започва и процес на първоначално натрупване на капитали. Чрез търговията, лихварството, предприемачеството и държавните доставки в ръцете на малка част от буржоазията се съсредоточават значителни парични средства. Слабата рентабилност на индустриалното производство и технически несъвършеното селско стопанство карат замогналата се прослойка да […]

Провъзгласяване на Съединението

Съединението на Северна и Южна България 6-и септември 1885г. (пощенска картичка)

В края на август вълненията в Източна Румелия се засилват и вземат застрашителни размери. Правителството на Народната партия усеща промяната на общественото настроение. То решава да въведе строг контрол, за да ограничи съединисткото движение. Взетите плахи мерки обаче не могат да спрат ентусиазма на народа. Събитията в областта се развиват с шеметна бързина. Те изпреварват […]

Търговия, кредит и демографски промени

Сградата на едно от първите акционерни

В свободна България вътрешната и външната търговия започва своето развитие при ненамеса на държавата. Постепенно започва да намалява много разпространената дo Освобождението панаирна и кираджийска (разносна) търговия. Българската буржоазия става монополист на вътрешния пазар поради бързото изселване на турските търговци. Липсата на модерна пътна мрежа и жп транспорт ограничават докъм средата на 80-те години развитието […]

Преврат и контрапреврат Абдикация на княз А...

Градусът на политическото напрежение в Княжество България през лятото на 1886 г. показва, че развръзката е предстояща. Агитациите за насилствено отстраняване на княз Александър I започват да се разпространяват и сред българските старши офицери, някои от които започват да оценяват детронацията на княза като необходимо условие за подобряване на отношенията с Русия. Успешната война против […]

Образуване на БТЦРК. Подготовка на Съединен...

БТЦРК

Сведенията за засилването на терора над християнското население в Европейска Турция в края на 1884 г. предизвикват в Княжеството силно обществено движение в защита на Македония и Одринска Тракия. Начело на това движение застават Димитър Петков, Димитър Ризов, кап. Коста Паница и др. В него се включва и източнорумелийската общественост. В редица градове отново се […]

Разоряване на селското стопанство и западан...

Работилница

Настъпилите в резултат на войната икономически промени засилват социалното разслоение в българското общество и улесняват преустройството му върху капиталистическа основа. Едновременно със създаването на дребната собственост започват да действат и онези фактори, които водят до нейното постоянно разлагане. Дребното производство се явява като необходимо предварително условие за развитието на капитализма. В раздробеното селско стопанство се […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника