ЧЕТА НА ГЕОРГИ КРЕМЕНЛИЯТА

И тази чета е била в Чипровския партизански отряд на капитан Коста Паница. Но и за нея няма повече сведения.

Лит.: Г е н о в, Ц. Цит. съч., 67—80.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника