ЧЕТА НА ИВАНЧО ПОРОЙЛИЯТА

Създадена предимно от българи—бежанци от Македония. Мнозина от тях участвали преди това и в други чети на Иванчо Поройлияга, навлизали в Македония за борба с турската власт. На 10 ноември 1885 г. четата била в с. Изатовци, Трънско. След това я включили във войсковия „партизански” отряд на кап. Коста Паница. Участвала в заемането на с. Славиня, Царибродско, в сражението за Пирот и на други места.

 

Лит.: Венедиков, И. Цит. съч., с. 188.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника