ЧЕТА НА ИВАНЧО РОБИ

Войводата на четата — Иванчо Роби (Иван Робов, Иван Андреев Робев), роден в Охрид през 1850 г., имал голям опит в предвождането на чети. Той участвал в сръбско-турската война от 1876 г., в Освободителната война и др. След Освобождението живял в Кюстендил. Четата му по време на сръбско-българската война от 1885 г. била включена в отряда на кап. Коста Паница. Взела участие в боевете за освобождаване на селата Славиня и Ржана, Царибродско, при Пирот и на други места.

Лит.: Венедиков, Й. Цит. съч., с. 189.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника