ЧЕТА НА МИТО ЮРУКА

Участвала в сръбско-българската война от 1885 г. в Чипровския войскови партизански отряд на кап. Коста Паница. В него била включена на 11 ноември с.г. Четата взела участие в завземането на селата Славиня и Ржана, Цариб-родско, и в други акции на отряда, а после и в завладяването на Пирот. Войводата й Мито Юрука бил награден с орден за храброст.

 

Лит.: Гено в, Ц. Цит. съч.; Д я т ч и н, А. Б. Цит. съч.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника