ЧЕТА НА ШУМАНОВ

Изградена на основата на „харамийската” чета на Шуманов от 10—15 чо­века. До Съединението четата воювала с турците в Македония. След Съеди­нението и при внезапното сръбско нападение над България четата на Шума­нов пристигнала в София и оттам, вече нараснала на 45 доброволци, тя била изпратена във войсковия „партизански” отряд на кап. Коста Паница. Участ­вала в Сръбско-българската война и се сражавала в боевете за селата Слави- ня, Ръжана и други в Царибродско и Пиротско.

 

Лит.: Венедиков, Й. Цит. съч., с. 120.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника