ЧИРПАНСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА ЧЕТА

Заедно с Голямоконарската чета Чирпанската доброволческа чета е пър­вата от 100-те български доброволчески чети през сръбско-българската вой­на от 1885 г. Замислена като една от силите в подкрепа на акцията за Съедине­нието на България, четата била готова още на 4 септември 1885 г. и въоръже­на и с развято знаме на 5 септември в състав от 80 души тя излязла от Чирпан. От селата се присъединили още 80 човека и броят на доброволците нараснал на 160. От сборния пункт „Янакевските гори”, недалече от Чирпан, четата по­ела към Пловдив. Предвождали я старите революционни дейци Пею Гарва- лов и Стою Филипов Комитата. Но когато на 6 септември 1885 г. четата стиг­нала до с. Калфа кьой (дн. с. Съединение), Чирпанско, я пресрещнала с кур­шуми войсковата част на кап. Жейнов, изпратена от губернатора на Източна Румелия против стичащите се в Пловдив привърженици на Съединението. Завързала се битка, в която паднали убити 6 доброволци от Чирпанската чета. След това печално събитие четата все пак стигнала до Пловдив, вече след Съединението, и била изпратена в Хасковския партизански отряд — в Хасков­ската чета, заедно с четата от Голямо Конаре, за да пази границата откъм Тур­ция. Командир на Хасковската чета, включила и Чирпанската, станал Продан Тишков — Чардафон.

Участници в четата: 1. Пею Гарвалов — от Чирпан. Войвода на четата; 2. Стою Филипов Комитата — подвойвода на четата. Роден в Чирпан. Спод- вижник на В. Левски. Участвал и в сръбско-турската война от 1876 г. и като разузнавач в Освободителната война; 3. Алекси (Александър) Радушев (Хадж­иев) — от Сливен. Търговец. Убит при с. Съединение; 4. Георги В. Сербезов — от Чирпан. Убит; 5. Георги М. Ботушаров — от Чирпан (1863—1925). После завършил в Цюрих и станал инженер; 6—7. Двама братя на Георги Ботушаров; 8. Гетко Запрянов — от Чирпан, убит; 9. Димитър Йовчев Яврука — от Чир­пан. Убит; 10. Иван Данчев — от Чирпан. Взводен командир на четата. Убит; 11. Милю Касабов — от Чирпан — книжар. Бащата на поета Гео Милев; 12. Петър (Пею) Динчев — от с. Любеново, Първомайско, жител на Чирпан. Пос­ле бил министър на земеделието и държавните имоти; 13. Никола Нанчев — от Чирпан; 14. Таню Пеев — от Чирпан; 15. Стефан Николов — от Чирпан. Ученик. После офицер и генерал от българската армия.

 

Лит.: К а с а б о в, М. Прогласяване на Съединението и денят 6 септември 1885 г. в Чирпан.

Сливница, 5, № 49-50, 5 май 1927, с. 57; 3, № 15-18, 10 юни 1925, с. 15; 2, № 34, 1 септ. 1912, с. 4; Ил. светлина, 22, 1914, № 10-12, с. 5.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника