ЧИРПАНСКИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЕСКАДРОН

Съставен в Чирпан на 12 септември 1885 г. от 95 доброволци със собст­вени коне. Командването на ескадрона поел руският офицер кап. Телесницки. Ескадронът участвал активно в Сръбско-българската война по направление­то за Пирот, при самия Пирот и на други места.

Участници в Ескадрона: 1. Кап. Телесницкий — предводител на ескадро­на; 2. Хараламби Луничев — от Чирпан. Участвал и в сръбско-турската война от 1876 г. и в Българското опълчение през Освободителната война; 3. Янко Иванов — от Чирпан. Революционен деец, заточеник.

 

Лит.: В е н е д и к о в, Й. Цит. съч., с. 32; С а н т у р д ж и е в, П. Цит. съч., с. 17.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника