ДАНЧОВ, Георги Зограф

ДАНЧОВ, Георги Зограф (Г. Д. Попгеоргиев) (27.VII.1846, Чирпан – 19.II.1908, София)

Георги Данчов – Зографина

Георги Данчов – Зографина

Художник, революционер и обществен деец; един от първите български професионални фотографи. Автор е на стенописите на Араповския манастир, на иконите на манастирите „Св. Неделя”, „Св. Спас” и др. Бил читалищен и просветен деец и участник в борбата за църковна независимост. Член бил на тайния революционен комитет в Чирпан. Изработил шифър за водене на тайна кореспонденция между революционните комитети в Тракия. След Хасковското покушение (1873) бил осъден на вечно заточение в Диарбекир, откъдето след 3 години избягал в Русия. През 1877 участвувал в сформирането на Българското опълчение. След Освобождението работил в Свищов, Пловдив, София и др. Включил се в подготовката н провъзгласяването на Съединението на Княжество България и Източна Румелия (1885). Рисувал знамето на Голямоконарската чета и на Пловдивската марашка чета. Избран бил за член на Временното правителство в Пловдив (1885). Като помощник-кмет на Пловдив участвал в организирането на Пловдивското изложение (1892). Избиран бил неколкократно за народен представител. Създал серия от портрети на български революционери и културни дейци от епохата на Възраждането и годините след Освобождението. В списвания и редактиран от него седмичник „Таласъм” (1890) отпечатал карикатури, с които бичувал бюрократизма и службогонството.

Литография„Свободна България“. Автор Георги Данчов

Литография„Свободна България“. Автор Георги Данчов

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника