ДАНОВ, Христо Груев

ДАНОВ, Христо Груев (27.VII.1828, Клисура – 11.XII.1911, Пловдив)

Христо Груев Данов

Христо Груев Данов

Възрожденски просветен деец – учител, книжар и книгоиздател, поставил основите на организираното книгоиздаване в България; дописен (1881) и почетен член па БАН (1900). Учил в Клисура, Панагюрище и Копривщица при известните учители Сава Радулов и Найден Геров. Учителствал в Стрелча (1859), Перущица (1851-1853), Пловдив (1854 — 1855) и Клисура (1853 — 1857). С издаването в Белград през 1855 на „Старопланинче. Календар за 1856 високосна година. . .” поставил началото на книгоиздателската си дейност. През 1857 основал в Пловдив „Дружествена книговезница”, прераснала в книгоиздателство „Христо Г. Данов и съдружие” (1832, съдружници — Я- Трувчев и Й. Груев) и книжарница с филиали в Русе и Велес (1867), София и Лом (1880). До Освобождението в издателството били издавани предимно учебници, учебни помагала, географски карти и преводна литература, печатани в Белград, Будапеща и Виена. От 1869 до 1876 Христо Г. Данов издавал списание „Летоструй или домашен календар”. След Освобождението издателството пренесло от Виена в Пловдив печатницата на Хр. Г. Данов и Я. Ковачев. От 1878 в нея започнало издаването на първия следосвобожденски български вестник „Марица”, субсидиран от Временното руско управление в България. Вестникът изиграл важна роля в борбата за утвърждаване на българския характер на Източна Румелия и ратувал за съединението на разпокъсаните от Берлинския договор (1878) български области. Изпълнил задачата си, вестникът бил спрян на 6.IX.1885 с провъзгласяването на Съединението. През 1882 Хр. Г. Данов бил избран за народен представител в Областното събрание, а от 1896 до 1899 бил кмет на Пловдив. Основаното от Хр. Г. Данов издателство продължило дейността си с малки прекъсвания до наши дни, като разширило обсега и характера на издаваната литература. Приносът на Хр. Г. Данов за развитието на българското книгоиздаване и култура е значителен.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника