ДЕВЕТА ПЛОВДИВСКА ОПЪЛЧЕНСКА ДРУЖИНА

Сформирана в Пловдив на 14 октомври 1885 г. След двуседмично обучение, на 2 ноември, когато Сърбия започнала война с България заради Съединението, дружината се качила на влака за София — до тогавашния краен пункт на жп линията — гара Септември. Оттук тя прегазила р. Марица и пренощува-ла в с. Ветрен, Пазарджишко. На 3 ноември преспала в с. Вакарел, Ихтиманско, и на 4 ноември пристигнала в столицата. Разстоянието от с. Ветрен до София — 85 км, дружината изминала за 30 часа, включително почивките, храненето и пр.

В IX пловдивска опълченска дружина влизали две софийски доброволчески чети, Самоковският доброволчески отряд на Илия Куртев, една македонска чета и др. В личния й състав били записани 1250 доброволци. Организирана била на пълни военни начала, с ротни и взводни командири, командировани от I софийски полк. Дружината, разпределена в 5 роти, после в 4, също била причислена към I софийски полк.

На 5 ноември 1885 г. сутринта потеглила от София и вечерта стигнала до с. Сливница, Софийско. На 6 ноември сутринта тя вече се сражавала със сръбските войски на позициите при вр. Вишня, срещу сръбската Шумадийска дивизия. На 7 ноември пък водила бой при с. Гургулят. Участвала и в други тежки боеве на фронта. Тук на 14 ноември я причислили към II сливенски полк и останала с него до края на войната, до 25 декември 1885 г., когато била разформирована.

Участници в дружината: 1 .Капитан Дечко Караджов — началник на дружината; 2. Подпоручик Илия Куртев, преди това предводител на Самоковския доброволчески отряд; 3…. Русенов — пом.-предводител на македонската чета; 4. … Соколов — предводител на македонската чета; 5. … Байчев — пом.-предводител на македонската чета; 6. А. Аврамов — III рота; 7. Александър Саха-ров — III рота; 8. Иван Попов — III рота.

Лит.: В е н е д и к о в, И. Цит. съч., с. 72; П о п о в, Ив. Девета опълченска дружина във войната 1885 г. – ВИС, 3, 1925, № 5-6, 94-102.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника