ДИАМАНДИЕВ, Васил

ДИАМАНДИЕВ, Васил (30.I.1839 или 1840, Охрид – 1.V.1912, София)

Васил Диамандиев

Васил Диамандиев

Учител и общественик, деец на македоно-одринското освободително движение. Учил във Физико-математическия факултет на Московския и Киевския университет (1860-1861), след което учителствувал в Кукуш (1861-1864), Велес (1864-1866) и Охрид (1866-1867). Преследван от гръцкия владика заради борбата му против гърцизма, избягал в Русия (1868). През 1869-1876 учителствал в българското училище в Комрат, Бесарабия. През 1872-1873 редактирал в. „Ехо на Болград” и в.„Ялпуг”. По негов почин бил създаден Комитет за подпомагане на български доброволци в Сръбско-турската война (1876) и Руско-турската война (1877-1878). След Освобождението се установил в София (1879). Избран бил за народен представител в Учредителното събрание и I ВНС. Бил един от учредителите на Софийска публична библиотека и неин помощник-директор. Заемал административни служби: председател на Кюстендилския окръжен съд, член на Русенския апелативен съд, член на Върховния касационен съд (1883) и директор на Първа софийска девическа гимназия (1885-1886). Бил член на Софийския комитет „Единство” и участник в Кресненско-Разложкото въстание. Председател бил на създадената от него през 1880 в Русе „Македонска лига”, която си поставила за задача да подкрепи исканията на българите в Македония за въвеждане на предвидените от член 23 на Берлинския договор реформи, на Македонското благотворително дружество в София (1882-1884) и на дружество „Македонский глас” (1884-1885). Подготвял и изпращал чети в Македония. Участвал в учредяването на Македонския комитет (ВМОК) и бил избран в състава му (1895).

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника