ДИМИТРОВ, Георги

ДИМИТРОВ, Георги (Г.Д. Мавров, Маврото) (1852, Солун – 7.X.1921, Пазарджик)

Деец на националноосвободителното движение. Участвал като доброволец от четата на Ильо войвода в Сръбско-турската война (1876) и като опълченец от 2-ра дружина в Руско-турската война (1877-1878). След Освобождението се установил в Пазарджик. Включил се в съединисткото движение и бил избран за член на тайния революционен комитет за съединение в Пазарджик. Участвал в акцията на 4.IX.1885 за освобождаване на 3. Стоянов и П. Зографски, арестувани от пазарджишкия префект по време на агитационна обиколка. Организирал чета от 1000 селяни от Ковачево, Ишикъшлий (дн. Лозен), Чангарлий (дн. Звъничево), Али-Кочово (дн. Капитан Димитриево), Аджиларе (дн. Алеко Константиново), Баши Кърово (дн. Главиница), Ямурчево (дн. Мокрите) и др., която влязла тържествено в Пазарджик и обявила Съединението. Г. Димитров се сражавал за отечеството като доброволец в Сръбско-българската война (1885).

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника