ДИМИТРОВ, Петър

ДИМИТРОВ, Петър (14.XI.1848, с. Жеравна, Сливенски окръг 21/23.II.1919)

Петър Димитров

Петър Димитров

Политически деец и общественик, дипломат. Завършил Робърт колеж в Цариград (1872), после учителствал в с. Жеравна и в Робърт колеж. През 1876-1879 редактирал политическата част на в. „Зорница” (1876-1948), издаван от американски мисионери в Цариград. Придружавал американския генерален консул в Цариград Ю. Скайлър по време на анкетата му във връзка с Априлското въстание (1876) в Пловдив, Сливен и Търновски окръг. Превел „Уроци по клане. . .” (1878) от У. Гладстон. След Освобождението бил началник на канцеларията при Дирекцията на вътрешните работи на Източна Румелия и депутат в. Областното събрание. През 1881-1890 бил префект на Пловдивски, окръг, после преминал на дипломатическа служба – дипломатически агент в Белград, Цариград (1892-1897), Атина и Букурещ (1903-1905) и главен секретар и съветник при Министерството на външните работи и изповеданията. Изпълнявал дипломатически мисии в Лондон (1895), Кайро (1905), Цариград (1908) и Петербург (1909). Автор е на мемоарни съчинения: „Спомени по изследванията на турските свирепства при потушението на Българското въстание през 1876 и по резултата от тия изследвания” (1901), „Моите спомени и моята дейност по Съединението на Източна Румелия с Княжество България през 1885 г.” (1918), „Лични спомени по изследването на печалните събития в България през времето на Българското въстание в 1876-а година от цариградския американски генерален консул Евгений Скайлер и по неговите заслуги към българския народ през същата 1876-а година” (1918) и др.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника