ДОБРИЧКА ДОБРОВОЛЧЕСКА ЧЕТА

Събрана в Добрич на 21 септември 1885 г., включваща 148 доброволци. От тях 45 били турци и татари от добруджанските села. На фронта обаче заминали 102-ма участници в четата. Предводител й бил Димитър Ковачев, адвокат в Добрич. От града четата се придвижила до Шумен и тук се включила в Шуменската доброволческа дружина като I чета в нея. От Шумен през Каспичан, Русе и Видин на 23 октомври 1885 г. четата пристигнала в с. Бойница, Кулско. Тук тя взела участие още в първия бой със сръбските войски, които на 3 ноември се опитали да завладеят Кула. Останала скрита за врага, четата нанесла неочакван удар на XIII сръбски полк и II ескадрон в гората до р. Тополовица. С удара си тя спряла сръбското настъпление към Кула. Тогава артилерията и авангардът на сърбите се насочили към заеманите позиции от Добричката и Балчишката чета от Шуменската доброволческа дружина. Но четите упорствали в сражението и едва вечерта се оттеглили към с. Буковец, Видинско. Заместили ги редовни български войскови части. През Видин след два дни Добричката чета била прехвърлена в с. Бранковци и с. Делейна, Видинско, до р. Тимок. Но тук четата не се задържала дълго — заповядали й да се върне във Видин за защита на крепостта и тя действително участвала до края на Сръбско-българската война в героичната защита на Видинската крепост, която сръбската армия напразно се опитала да превземе с многобройни жертви.

Участници в четата: 1 .Димитър Ковачев — от Добрич, адвокат. Предводител на четата; 2. Алекси Иванов; 3. Васил Иванов — от Котел; 4. Велико Филипов; 5. Витко Георгиев; 6. Георги Завериев; 7. Димитър Тонев; 8. Д. Чернев; 9. Димитър Хадживасилев; 10. Иван Атанасов; 11. Иван Воденичаров; 12. Иван Желев; 13. Иван Костадинов; 14. Иван Стоянов; 15. Илия Тодоров; 16. Махмуд Аптулов — отговорник за доброволците-турци; 17. Милуш Нешев; 18. Н. Сапунджиев; 19, Неделчо Минчов; 20. Никола Атанасов; 21. Ст. Георгиев; 22. Сюлейман Джевизов; 23. Христо Драганов.

 

Лнт.: Венедиков, Й. Цит. съч., с. 59, 69,194-196, 200; НБКМ БИА, ф. 12, а. е. 3, л. 1.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника