ДОБРОВОЛНА МАКЕДОНСКА ЧЕТА

Такава доброволческа — „доброволна”, чета наистина е съществувала по време на сръбско-българската война от 1885 г. Състояла се е от 50 човека и списъкът й е съхранен. За съжаление не можахме да открием някакви конкретни сведения за нейното движение и прояви по време на войната.

Участници в четата: 1. Иван войвода — предводител на четата; 2. Анго Попов — от с. Загоричане, Костурско; 3. Атанас Копоев — от Прилеп; 4. Атанас Стоянов — от с. Влахи, Мелнишко; 5. Атанас Христов — от с. Лешко, Гор-ноджумайско; 6. Атанас Цветанов — от Битоля; 7. Богоя Ташов — от с. Влахи, Мелнишко; 8. Божил Трайчов — от Крушево; 9. Божко Михалов — от Велес: 10. Георги Николов — от Горна Джумая; 11. Георги Петров — от с. Пиянец; 12. Георги Станков — от с. Петърч, Софийско; 13. Георги Стоянов — от с. Игралище, Санданско; 14. Глигор Дончов — от с. Десково; 15. Иван Ангелов — хот с. Лешко, Горноджумайско; 16. Иван Атанасов — от с. Ветрена; 17. Иван Димитров — от Разлог; 18. Иван Дончов — от с. Вракуповица; 19. Иван Димов — от Кюстендил; 20. Илия Панов — от с. Вравче; 21. Китан Стоицов — от с. Игуменец, Санданско; 22. Коле Георгиев — от с. Вирче; 23. Митре Павлов — от с. Кърпелево; 24. Митре Торолинков — от с. Палада; 25. Наче Янчев — от Солун; 26. Никола Георгиев — от с. Гореме, Горноджумайско; 27. Никола Спасов — от с. Гайтаниново, Неврокопско; 28. Никола Цветков — от с. Градово; 29. Пане Ангелов — от с. Петърч; 30. Петре Лазаров — от с. Игралище; 31. Петре Янев — от с. Берово, Малешевско; 32. Рамчо Младенов — от с. Ново село; 33. Спасе Бойчов — от с. Мораска; 34. Спирко Димитров — от Крушево: 35. Стефан Иванов — от Самоков; 36. Стефан Иванов — от с. Длабочица; 37. Тасе Панов — от с. Чюричене; 38. Христо Гатев — от с. Лешко, Горноджу-майско; 39. Христо Стоименов — от с. Крушица.

 

Лит.: ЦВА, ф. 22, оп. 2, а. е. 15, л. 108.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника