ДОКЛАД НА А. БОГОРИДИ ДО ВЕЛИКОТО ВЕЗИРСТВО ЗА СЪЕДИНИСТКОТО ДВИЖЕНИЕ – Документ

ДОКЛАД НА А. БОГОРИДИ ДО ВЕЛИКОТО ВЕЗИРСТВО ЗА СЪЕДИНИСТКОТО ДВИЖЕНИЕ

3 април 1884 г.

Шифрованата телеграма на ВАШЕ ВИСОЧЕСТВО от 2 април т.г. се получи. Досега има уволнени около петнадесет души чиновници, замесени в комитетите. Между тях има съдии, членове на постоянните комисии, околийски началници, кметове на общини, общински съветници, лекари на обществена служба, полицейски агенти и комисари, изобщо хора на всякаква служба. Що се отнася до подвеждането им под отговорност, като се има предвид, че съдилищата едва ли биха ги осъдили и че преследванието им ще ги направи мъченици пред наивния народ, намери се за по- целесъобразно да се въздържаме от преследването им.

Повече от очевидно е, че движението за съединение няма да има никакви политически последици, но то държи нащрек и в тревога населението и излага сегашното управление. Единствената цел, която гони това движение, е да покаже пред повечето държави, че там (вероятно: в КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ) в разстояние на пет години редът не е нарушен, и по този начин да изложат тукашното управление, обстоятелство, което може да послужи на руския посланик в Цариград.

Някои мислят, че със сменявание на губернатора ще се тури точка на това движение.

От друга страна, руският консул повикал писмено водителите на движението и категорично им заявил, че руският император няма да позволи никакво изменение на сегашното положение.

Това положение учудва всички и не се знае какъв край ще вземе, но понеже се допуска, че докато аз съм тук, движението ще продължава, повикването ми в Цариград ще бъде полезно и за държавата, и за мене.

 

Дорев, П. Документи за българската история. Т. 4.

Документи из турските държавни архиви (1863—

1909). С., 1942, с. 58.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника