ДРИГАЛСКИ, Август

ДРИГАЛСКИ, Август (1821, Любек, (дн. Германия) – неизв.)

Генерал, поляк по произход, началник на милицията и жандармерията в Източна Румелия от април 1884 до 6.IX.1885. От 1839 до 1851 служил в пруската и австрийската армия. През 1852 постъпил в турската армия като инструктор в артилерийско-инженерната школа. От 1857 в продължение на 20 години бил генерал-инспектор на района Долни Дунав. При започване на Руско-турската война (1877-1878) бил привлечен в Министерството на вътрешните работи на Османската империя. По време на престоя му в Източна Румелия донасял редовно в Цариград за положението в областта. В навечерието на Съединението предложил в Постоянния комитет редица мерки за „стабилизиране” на положението. На 5 срещу 6 септември през нощта дал заповед на 1-ва и 2-ра пловдивска дружина под командването на майор Д. Николаев да осигурят реда в града с оглед да се предотвратят бунтовни действия. След провъзгласяване на Съединението бил поставен под арест и по-късно заминал за Цариград. Изпаднал в немилост пред Високата порта, поискал уволнението си и се заселил в Берлин.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника