ДУПНИШКА ЧЕТА

Предвождал я Иван Атанасов. В нея били включени 49 доброволци, главно българи бежанци от Македония. Четата пристигнала в Пловдив на 26 септември 1885 г. с намерение да се отправи за турската граница. Но в Пловдив Дупнишката чета била поставена в IX пловдивска опълченска дружина, която пък била придадена към I софийски полк, с дружинен командир капитан Ка-раджов. Но по-късно IX пловдивска опълченска дружина се отделила от полка. Според някои изследвания Дупнишката чета на Иван Атанасов по едно време е била включена в Чипровския войскови (наричан и „партизански”) отряд на кап. Коста Паница.

Лит.: Венедиков, Й. Цит. съч., с. 47; Г е н о в, Ц. Цит. съч.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника