ФИЛИПОВ, Стою

ФИЛИПОВ, Стою (Коюмджията, Пъдарина) (неизв., Чирпан — 12. IX. 1891, Чирпан) — националреволюционер. Участвал в революционната борба против османското робство като комитетски куриер, заради което бил наречен „Стою Пошата”.Бил предан другар на В. Левски, Стоян Заимов, Ат. Цв. Узунов и Ив. Андонов. След потушаване на Старозагорското въстание 1875 емигрирал в Румъния. Когато избухнала Сръбско-турската война 1876, се записал доброволец в четата на П. Хитов. По време на Руско-турската война 1877 — 1878 бил опълченец. След Освобождението работил като полски комисар в Чирпан. Проявил се като активен деец на съединението и бил председател на комитета за съединение в Чирпан. Изработил печата на БТЦРК и организирал Чирпанската акция 1885 за снабдяване с оръжие. Като делегат на чирпанския комитет присъствал на заседанието на БТЦРК на 3. VIII. 1885 в с. Дермендере (дн. с. Първенец, Пловдивски окръг), където било съобщено решението за вдигане на въстание. Включил се в Чирпанската въстаническа чета, която на път за с. Голямо Конаре (дн. гр. Съединение, Пловдивски окръг) на 5. IX. 1885 била нападната от войскова част под командуването на поручик Ж. Жейнов. Четата била разбита, а 5 души загинали. След Съединението работил като полицейски пристав в Стара Загора и Бургас.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника