ФИЛОВ, Димитър Генков

Димитър Генков Филов

Димитър Генков Филов

ФИЛОВ, Димитър Генков (1846, Калофер — 28. II. 1887, Русе) — военен деец, подполковник. Произхождал от търговско семейство. Получил образование в католическото училище в Цариград и в Одеската семинария. Прехвърлил се във Втора одеска гимназия заедно с Христо Ботев (1863). Работил като учител в с. Комрат, Бесарабия (1869), а след това завършил Одеското пехотно военно училище (1871) Служил в руската армия в Туркестаи, докато започнала Руско-турската война 1877 — 1878, в която участвал като един от първите българи офицери в Българското опълчение. Като командир на рота в 3. и 9. опълченска дружина се сражавал на Шипка и при Шейново. След Освобождението служил в Източнорумелийската милиция като командир на учебния батальон и участвал в подготовката и провъзгласяването на Съединението 1885. След това бил назначен за командир на Ямболския отряд, който трябвало да отблъсне евентуално турско нападение. След избухване на Сръбско-българската война 1885 бил привлечен на разположение на командира на Западния корпус. Филов участвал във войната като командир на Централната колона, която тръгнала от Сливница, овладяла Цариброд (12. XI) и се включила в боевете за Пирот (14 — 15. XI). По-късно бил назначен за началник на дивизия. След войната Филов бил началник на 3. пех. бригада в Русе. Той участвал в бунта на офицерите-русофили (1887), бил ранен и умрял в болницата на гр. Русе.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника