ГАБРОВСКА ОПЪЛЧЕНСКА ЧЕТА

Нейното съществуване се доказва и от списък в Централния военен ар­хив, останал от времето на сръбско-българската война от 1885 г. В четата имало 34 доброволци, всички родом или живущи в Габрово, бивши опълчен­ци, участници в сръбско-турската война от 1876 г. и др. Липсват сведения къде е действала четата през войната.

Участници в четата: 1 .Христо Рачевски — предводител на четата; 2. Ата­нас Порков; 3. Димитър Тодоров; 4. Димо Комитата; 5. Еню Марков; 6. Иван Ст. Галов; 7. Иван Фтичев; 8. Иван Цонев; 9. Колю Тотев; 10. Коста Велчов; 11. М. Мустакерчев; 12. Н. Василев; 13. Н. М. Белев; 14. Н. Клисуров; 15. Ни­кола Иванчев; 16. Никола Павлов; 17. Никола Петров; 18. Никола Първанов; 19. Н. Р. Балабанов; 20. Петър А. Насков; 21. Петър М. Дойкин; 22. Петър Дойнов; 23. Петър Г. Ханчов; 24. Петър Новаков; 25. Руси Тодоров; 26. Симе­он Свата; 27. Станчо Проданов; 28. Стоян Галов; 29. Стоян И. Брусев; 30. Симо Иванов; 31. Станчо Цонев; 32. Христо Хаджистоянов; 33. Христо Пар-лапанов.

Лит.: ЦВА, ф. 22, оп. 2, а.е. 15, л. 107.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника