ГАБРОВСКА ВОЛЕНТИРСКА (ГРАЖДАНСКА) ЧЕТА

За тази — трета по ред — Габровска чета не се знае почти нищо. Липсват сведения за нейното движение и участие в сръбско-българската война от 1885 г. Но тя е съществувала, което се вижда и от запазените документи в Централния военен архив. Включвала 72 доброволци, а я предвождал Недю Стойков.

Участници в четата: 1. Недю Стойков — от Габрово. Учител. Четник (войвода) на четата, 28-годишен; 2. Васил Н. Ямантиев — от Габрово, 24-го-дишен. Подчетник на четата; 3. Продан Хр. Тинчев — от Габрово, деловодител на четата; 4. Алекси Панайотов — 19-годишен, от Дряново; 5. Антон Иванов — от Габрово, 21-годишен; 6. Апостол Тончев — от с. Шипка, Казанлъшко, 20-годишен; 7. … Василев — от Габрово, 24-годишен; 8. Васил Христов — от с. Шипка, 18-годишен; 9. Васил Щърбанов — от Габрово, 21-годишен; 10. Ганчо Колев — от Габрово, 20-годишен; 11. Генчо Клисуров — от Казанлък, 22-годишен; 12. Герги В. Щърбанов — от Габрово, 21-годишен; 13 … Досев — от Габрово, 20-годишен; 14. … Велюв — от Габрово, 19-годишен; 15. … Драганов — от Габрово, 19-годишен; 16. Дено Денев — от Габрово, 22-годишен; 17. Дечко Иванов — от Севлиево, 26-годишен; 18. Димитър Несторов — от с. Александрово, Търновско, 25-годишен; 19. Димитър Христов — от Габрово, 19-годишен; 20. Евтим Киров — от В. Търново, 20-годишен; 21. Иван Илиев — от Карлово, 22-годишен; 22. Иван Дончев — от Карлово, 22-годишен; 23. Иван Дончев — от Габрово, 19-годишен; 24, Иван Енчев — от Севлиево. 21- годишен; 25. Иван Дойчинов — от Габрово, 25-годишен; 26. Иван Колев — от Габрово, 20-годишен; 27. Иван Петров — от с. Кованлъка, Търновско, 24-го- дишен; 28. Иван Стоев — от Габрово, 20-годишен; 29. Иван Стоянов — от Габрово, 20-годишен; 30. Колю Иванов — от Габрово, 22-годишен; 31. Колю Коев — от Габрово, 20-годишен; 32. Колю Христов — от Габрово, 19-годи- шен; 33. Константин Петров — от Трявна, 19-годишен, тръбач на четата; 34. … Койчев — от Казанлък, 18-годишен; 35…. Колев — от Габрово, 18-годишен; 36. … Колев — от Габрово, 25-годишен; 37. Милан Христов — от Плевен. Фелдшер на четата, 20-годишен; 38. Младен А. Вачов — от Свищов, 20-годи- шен; 39. Нено Дамянов — от Дряново, 20-годишен; 40. Никола Велюв — от Рахманлии (дн. с. Розовец), Пловдивско, 22-годишен; 41. Никола Станков — от Габрово, 24-годишен; 42. Петко Ангелов — от Габрово, 21-годишен; 43. Петко Гергев — от Габрово, 19-годишен; 44. … Петров — от Габрово, 25-го- дишен; 45…. Петров — от Ново село, В. Търновско, 26-годишен; 46…. Петров — от Габрово, 25-годишен; 47. Петко Бонев — от с. Шипка, 18-годишен; 48. Петко Иванов — от В. Търново, 25-годишен; 49. Петър Атанасов — от с. Шип­ка, 20-годишен; 50. Петър Петков — от Габрово, 20-годишен; 51. Петър Цо­нев — от Габрово, 19-годишен; 52. Рачо Петров — от Габрово, 19-годишен; 53. Стефан Въжаров — от с. Медвен, Котленско; 54. Стефан Генюв — от Габрово, 25-годишен; 55. Стефан Екимов — от Габрово, 20-годишен; 56. Стефан Ива­нов — от с. Шипка, 20-годишен; 57. Стефан Цачев — от Дряново, 20-годишен; 58. … Станчов — от Габрово, 20-годишен; 59. Стойно Дечков — от Габрово, 20-годишен; 60. … Стоянов — от Габрово, 20-годишен; 61. … Стоянов — от Габрово, 19-годишен; 62. Тотю Георгиев — от Габрово, 21-годишен; 63. Ха- раламби Пеев — от Севлиево, 21-годишен; 64. Христо Г. Радоев — от Габро­во, 20-годишен; 65. Христо Иванов — от Габрово, 19-годишен; 66. Христо Илиев — от Габрово, 20-годишен; 67. Христо Сеизов — от Казанлък, 24-годи- шен; 68. Христо Станчев — от Габрово, 19-годишен; 69. Цоню Иванов — от Габрово, 23-годишен; 70. … Швабов — от Габрово, 23-годишен.

 

Лит.: ЦВА, ф. 22, оп. 2, а.е. 15, 109-110.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника