ГОЛЯМО-КОНАРСКАТЛ КОННА (ЧАРДАФОНОВАТА) ДРУЖИНА

Сформирана на 5 септември 1885 г. в с. Голямо Конаре (дн. гр. Съединение), Пловдивско, по инициатива на Продан Тишков — Чардафон, запален деец за съединението на България. Първоначалната цел на дружината била да е една от ударните сили на Съединението, което тя изпълнила с чест. От Голямо Конаре дружината, съставена от 220 човека, преминала през селата Вой-сил, Бенковски и Царацово за Пловдив. В последното село към нея се присъединили още 100 доброволци начело със стария революционен деец и сподвижник на Васил Левски бай Иван Арабаджията. След обявяването на Съединението дружината, вече наброяваща около 300 души, била включена в Хасковския партизански войскови отряд, разположен по тогавашната българо-турска граница в Хасковска област. Останала на това място като защита срещу евентуално турско нападение през цялото време на сръбско-българската война от 1885 г.

 Участници в дружината:. 1. Продан Тишков — Чардафон — от Габрово. Предводител на дружината. Сержант-майор в Румелийската милиция, а после офицер в българската армия; 2. Неделка Шилева — от с. Голямо Конаре, адютант на дружината; 3. А. Георгиев — от с. Цалапица; 4. А. Делев — от с. Г. Конаре; 5. А. Петров — от с. Цалапица; 6. А. Петров — от с. Г. Конаре; 7—22. А. Трифонов, А. Стоилов, А. Стоянов, А. Костадинов, А. Михайлов, А. Петков, А. Генев, А. Николов, А. Тодоров, А. Георгиев, А. Иванов, А. Ботев, А. Рангелов, Ангел Костов, А. Тенков — всички от с. Голямо Конаре; 23. Божил Георгиев — от с. Царацово; 24. Б. Тодоров — от с. Цалапица; 25. В. Иванов — от с. Цалапица; 26—33. В. Минчев, В. Делев, В. Михайлов, В. Атанасов, В. Стоянов, Г. Кънев, Г. Ангелов, Г. Колев — всички от с. Цалапица. 34. Георги Дон-ков — от с. Царацово; 35—49. Г. Ралев, Г. Богданов, Г. Иванов, Г. Иванов (втори), Г. Панков, Г. Ганчев, Г. Димов, Г. Делев, Г. Стаменов, Г. Танчев, Г. Димитров, Г. Станчев, Г. Делков, Г. Ангелов, Г. Тодоров — всички от Голямо Конаре; 50—51. Д. Колев, Д. Христосков — от с. Цалапица; 52—68. Д. Пенев, Д. Димитров, Д. Стоицов, Д. Георгиев, Д. Рангелов, Д. Маринов, Д. Георгиев (втори), Д. Стоянов, Д. Енчев, Д. Чочов, Д. Попченов, Д. Иванов, Д. Танев, Д. Умански, Д. Арабаджията, Д. Лапков, Еню Божилов — всички от с. Г. Конаре; 69—70. И. Атанасов и Иван Добричков — от с. Цалапица; 71. Иван Атанасов Арабаджията — от с. Царацово. Сподвижник на В. Левски, народен представител,^деец за Съединението; 72—85. Иван Коев, И. Илиев, Иван Гълъбов. Иван Йочков, Иван Гергев, Иван Караджалийски, Иван Лапков, Иван Костадинов, Иван Вълков, И. Ташев, Иван Николов, И. Николов, И. Колев, И. Божилов — всички от Г. Конаре; 86. К. Стоянов — от с. Цалапица; 87—111. К. Краев, К. Николов, К. Димитров, К. Атанасов, К. Стоянов, К. Пеев, К. Петров, К. Велков, К. Трифонов, К. Вангелов, К. Вълков, К. Команов, К. Господарски, К. Мирчев, К. Павлов, К. Атанасов (втори), К. Кацарски, К. Николов (втори), К. Петков, К. Георгиев, К. Атанасов (трети), Колю Караиванов, К. Тафров, Колю Ахмашки, К. Богданов — всички от Г. Конаре; 112—117. Л. Митов, Л. Атанасов, Л. Дешев, Л. Христосков, Л. Вълев, Л. Вирев — всички от с. Цалапица; 118—119. Л. Македонски и Личо Панев — от с. Г. Конаре; 120— 132. М. Куколашов, М. Георгиев, М. Тошев, М. Петров, М. Христосков, М. Тодоров, М. Гатов, М. Костадинов, М. Кънев, М. Станчев, М. Вълков, М. Скачков, Митю Жулев — всички от с. Г. Конаре; 133—135. Н. Станчев, Н. Стефанов, Н. Ангелов — тримата от с. Цалапица; 136—137. Н. А. Стоянов, Н. Димитров — двамата от Г. Конаре; 138—153. Н. Делков, Н. Атанасов, Н. Титков. Н. Стоянов, Н. Лазаров, Н. Петков, Н. Костадинов, Н. Иванов, Н. Пенев, Н. Петков, Н. Стоянов, Н. Атанасов, Н. Гергев, Н. Генов, Н. Клинков, Н. Митев — всички от с. Г. Конаре; 154. Пею Георгиев — от с. Царацово; 155—175. Петър Шилев — учител, П. Лапков, П. Тодоров, П. Делев, П. Иванов, П. Тонев, П. Генов, Паскал Костадинов, П. Иванов, П. Костов, П. Матеев, П. Стоянов, П. Колев, П. Аргиров, П. Стоянов, П. Деспов, П. Лазаров, П. Копански, П. Овчаров — знаменосец, П. Румен, П. Нанков — всички от с. Г. Конаре; 176. Ангел Куманов — от с. Царацово; 177, П. Стойков — от с. Цалапица; 178. Р. Митев — от с. Цалапица; 179—180. Р. Генов, Р. Думбалски — двамата от с. Г. Конаре; 181—191. С. Петров, С. Тодоров, С. Стоянов, С. Петраков, С. Геор-гев, С. Митрев, С. Данчев, С. Илиев, С. Котев, С. Лазаров, С. Чуков — всички от с. Цалапица; 192—220. Стоил Средев — учител, С. Стоилов, С. Марков, С. Генов, С. Илиев, С. Петков, С. Панев, С. Гълъбов, С. Щерев, С. Христосков, С. Манчев, С. Пенев, С. Марков, С. Гарджов, С. Стоилов, С. Иванов, С. Панов, С. Игнатов, С. Добрев, С. Делев, С. Килемперев, С. Шилев, С. Жилков, С. Събев, С. Анчев, С. Христосков, Ст. Събев, С. Куршума, С. Николов — всички от с. Г. Конаре; 221—225. Т. Георгев, Т. Стоименов, Т. Митев, Т. Данев, Т. Войнов — всички от с. Цалапица; 226—264. Трифон Овчаров, Т. Делев, Т. Атанасов, Т. Георгиев, Т. Ненчов, Т. Митев, Т. Тимов, Т. Рангелов, Т. П. Николов, Т. Петров, Т. Личев, Т. Пенчев, Т. Генов, Т. Георгиев, Т. Стойнов, Т. Киров, Т. Господарски, Т. Влашки, Т. Вълков, Т. Танчев, Т. Шуплев, Т. Христосков, Т. Димитров, Т. Стоянов, Т. Мавров, Тане Кръстев, Т. Кабашки, Т. Божилов, Т. Стойнов, У. Делев, Ф. Костадинов, X. Ангелов, X. Дренчев, X. Иванов, X. Симеонов, Ц. Джурджов, Я. Петров, Я. Гъдев, Я. Николов — всички от с. Г. Конаре.

 

Лит.: Андонов, Ив. Съединението. Пловдив, 1929, 33—73; Списък на Чардафоновата дружина, съставена на 5.1Х.1885 г. — Сливница, 1942, № 291, 2—4.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника