„Графити стрийт батъл” за Съединението

Графити Стрийт Батъл за Съединението на България

Графити Стрийт Батъл за Съединението на България

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Асеновград организира конкурс за графити на патриотична тема: „Дейци на Съединението”.

Желаещите да участват в конкурса трябва да представят идеен проект на графита, размери, време за изпълнение, необходими материали и телефон за контакти. Предложенията ще се приемат на електронната поща на МКБППМН-Асеновград: okbppmn_asenovgrad@abv.bg.

Срок за подаване на проектите: 14 август 2015 година до 17 часа.

Обявяване на одобрените проекти: 18 август 2015 година до 17 часа на сайта на Община Асеновград http://assenovgrad.com/.

Авторите на одобрените проекти ще получат възможност за реализация на своите графити /портрети или надписи/ на стената на стадион „Шипка” в Асеновград в срок до 5 септември 2015 година.

Материалите за графитите ще бъдат осигурени от МКБППМН-Асеновград.

Източник: Община Асеновград

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника