ГРЕКОВ, Димитър Панайотов

ГРЕКОВ, Димитър Панайотов (2.IX.1847, Болград, Бесарабия – 25.IV.1901, София)

Димитър Греков

Димитър Греков

Политически и държавен деец, дипломат, юрист, действителен член на БКД (дн. БАН, 1884). Следвал правни науки в Париж и Екс ан Прованс, Франция (1868-1874), а по-късно станал доктор на университета в Екс ан Прованс (1876). Работил като адвокат в Браила (1875-1877), а след Освобождението се заселил в София. Взел активно участие в политическия живот като един от лидерите на Консервативната партия, близък съратник на К. Стоилов и Гр. Начович. По-късно минал към Народиолибе- ралната партия и след смъртта на Ст. Стамболов я оглавил (1895 — 1897, 1899 — 1901). Греков бил един от строителите на българската буржоазна държава. Като депутат в Учредителното събрание (1879) участвувал в изработването на Търновската конституция. Заемал различни държавни постове: председател на. Софийския областен съд и на Върховния съд (1879), министър на правосъдието (5.VII.1879 – 24.III.1880; 2,3. VI.1882. – 3.III.1883), подпредседател на Държавния съвет (1881 — 1882), министър на външните работи и вероизповеданията (2.XI. 1890 -19.V.1894, 18. I – 1. X. 1899) и министър-председател (18.I – 1 X.1889). През 1882 бил назначен за български комисар в преговорите за изкупуване на железопътната линия Русе – Варна. След провъзгласяване на Съединението (1885) бил определен да замине при крал Милан със специална мисия, която не се осъществила (1885). Бил извънреден пратеник и дипломатически агент на Княжество България при Високата, порта (1886), а също и член на делегацията за избор на български княз (1886). Председател бил на III ОНС (1883). Сътрудничил на в. „Български глас” и на други периодични издания.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника