ХАКАНОВ, Георги Константинов

Георги Константинов Хаканов

Георги Константинов Хаканов

ХАКАНОВ, Георги Констаитинов(1851, Казанлък — 28 V. 1899, Париж) — лекар, обществен и политически деец. Завършил медицина в Букурещ (1875). До Освобождението работил като лекар в Стара Загора (1876) и Казанлък, а по време на Руско-турската война 1877 — 1878 — в Търново. След Освобождението бил окръжен лекар в Стара Загора (1878 — 1881), градски лекар в Пловдив (1881) и военен лекар в Александровската болница, а от 1892 до 1898 — неин управител. Бил привърженик на източнорумелийската Народна партия (съединистка) и член на Централния комитет за подготовка на съединението, избран на събранието на южнобългарските представители в Сливен през 1880 (вж. Събрание в Сливен 1880). Заемалвисши административни постове в Източна Румелия — член на Постоянния комитет за 1880 — 1881, 1881 — 1882, 1883 — 1884 и директор на земеделието, търговията и общите сгради (1884 — 1885). Депутат бил в Областното събрание. Участвал в Сръбско-българската война 1885. Бил един от редакторите на в. „Съединение” и в. „Време” (1886). Сътрудничил на в. „Право”, в. „Свобода” и сп. „Знание”.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника