ХУН, А. фон

ХУН, А. фон — немски журналист. По време на Руско-турската освободителна война 1877 — 1878 бил кореспондент на в. „Кьолнише Цайтунг”. Дошъл в България веднага след провъзгласяване на Съединението. Останал в страната и по време на Сръбско-българската война (1885), като изпращал кореспонденции за развоя на военните действия. Автор е на книги за България. Впечатленията си за положението в страната след провъзгласяване на Съединението отразил в книгата „Борбата на българите за съединението си. Политическо-военна история на българо-румелийските събития в 1885 год.”(1890).

А. фон Хун книга

А. фон Хун книга

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника