ИВАНОВ, Отон

ИВАНОВ, Отон (О. И. Хаджидинчов) (28.III.1850, Пловдив – 3.XII.1934, Варна)

Отон Иванов

Отон Иванов

Участник в националноосвободителното движение. Учил в гръцко училище в Пловдив. Наследил бащиния си занаят – сахатчийството и станал часовникар отначало в Станимака (дн. Асеновград), а после в Пазарджик. През 1873 основал първия революционен комитет в Станимака. Като член на Пазарджишкия революционен комитет бил определен за началник на тайната полиция. Станал доверено лице на Г. Бенковски и изпълнявал задачи във връзка с подготовката на Априлското въстание (1876) в Пазарджишко, Пловдивско, Станимашко и др. Бенковски лично му поставил отговорната задача да организира подпалването на Пловдив в навечерието на въстанието, но акцията не се осъществила. По време на въстанието организирал дружини в няколко родопски села (Лясково, Яврово, Дедево и Бойково). Бил заловен от турците и след като престоял в Пловдивския затвор, бил заточен на о. Кипър. След като бил освободен през 1878 по силата на Санстефанския мирен договор, О. Иванов се установил в Пазарджик като началник на местната полиция. Не се отказал от революционната дейност и през 1885 се включил в съединисткото движение. Организирал тайни комитети в селата от околията. Малко преди обявяване на Съединението в качеството си на градски комендант в Пазарджик освободил от арест 3. Стоянов и му съдействал да се върне в Пловдив. По време на Стамболовия режим (1887-1894) се заселил във Варна, където работил като часовникар. Съдействал активно на 3. Стоянов при събирането на материали за „Записки по българските въстания”.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника