КАРАУЛАНОВАТА ЧЕТА

Формирана още на 6 септември 1885 г. в София от запасния офицер поручик Карауланов, включвала 120 доброволци. Четата веднага потеглила от столицата за турската граница, към Хасковския район. На 13 септември тя пристигнала в Пловдив, където се присъединили още 132-ма нови доброволци. Заедно с други чети Караулановата чета станала част от новосформирания Бойковски войскови („партизански”) отряд, за началник на който бил назначен самият Карауланов. Отрядът заемал обширен район — дълга позиция над с. Бойково, Пловдивско, в Родопите. Но след обявяването на война на България от страна на Сърбия, Караулановата чета била прехвърлена на фронта срещу сърбите, вече реформирана като доброволчески конен ескадрон. На 15 ноември 1885 г. ескадронът бил към вр. Градище при с. Добри дел, близо до Пирот. Караулановият ескадрон взел участие не само при изпълнението на разузнавателни, но и на настъпателни бойни задачи.

Лит.: Венедиков, Й. Цит. съч., 42—43, 188,

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника