КАРЛОВСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА ЧЕТА

Събирането й продължило една седмица — от 3 до 10 ноември 1885 г. Съставена била от 150 доброволци. На 11 ноември тя потеглила от Карлово за София. По пътя към нея се присъединявали нови хора и в Саранци, преди София, четата вече наброявала 240 човека. Предвождал я Иван Мархолев от Калофер. На 18 ноември в София към Карловската чета била присъединена и една Пловдивска чета от 150—200 доброволци. За командир на новото формирование бил назначен поручик Янакиев. Изпратили я за фронта срещу сърбите в Чипровския район. Пристигнала в Берковица на 20 ноември и трябвало да се включи в Летящия отряд на кап. Тодоров. След изменението на заповедта от военното командване пак се наложило да отиде при отряда на кап. Коста Паница. На 24 ноември 1885 г. Карловската чета, прераснала в значителен отряд, потеглила за Белоградчик, където стигнала на 26 ноември и станала част от състава на Чипровския войскови отряд. Но войната завършила и карловци не успели да вземат участие в боевете.

Лит.: Венедиков, Й. Цит. съч., 79—80; ЦВА, ф. 22, оп. 3, а. е. 67, л. 54, 79.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника