КИТАНЧЕВ, Трайко Цветков

КИТАНЧЕВ, Трайко Цветков (1.IX.1858, с. Подмочани, Ресенско 1.VIII.1895, София)

Трайко Цветков Китанчев

Трайко Цветков Китанчев

Обществен деец и книжовник, създател и пръв председател на ВМОК. Учил в Ресен, в Цариград (1869-1873), в Киевската духовна семинария (1874-1879) и в Юридическия факултет на Московския университет (1879-1880), който напуснал по болест. Учителствал в Петропавловската семинария край Велико Търново (1881-1882) и в Солунската българска гимназия (1882-1883). През 1884-1885 учителствал в Пловдив, Габрово и София. Симпатизирал на Либералната партия и бил близък приятел на П. Каравелов. Участвал като доброволец в Сръбско-българската война (1885). След убийството на министър Хр. Белчев (1891) бил осъден на три години затвор, които излежал в Хасковския затвор. Положил усилия да сплоти македонските дружества в България в една организация. Председателствал първия конгрес на македонските дружества през март 1895, на който бил избран за председател на Македонския комитет, по-късно ВМОК. Участвал в подготовката на четническата акция в Турция през 1895 и при известието за нейния неуспех получил сърдечен удар и починал.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника